Nederlands English Français Deutsch
Outils 0Rapports

Algemene ledenvergadering NVHPV

Créé le 31 mars 2010 20:22 par mars

Themadag, dimanche 18 mars 2007.

Algemene ledenvergadering van de NVHPV.
Datum: 18 maart 2007.
Aanvangstijd: 14.00 uur.
Lokatie:
Hezemans Indoor Karting.
Vijfkamplaan 18.
5624 EB Eindhoven.
Tel: 040-2480445.
De lokatie is per bus vanaf station Eindhoven goed bereikbaar.

Agenda:

  Opening.
  Vaststellen agenda.
  Ingekomen post, mededelingen.
  Notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2006.
  Terugblik vanuit het bestuur over het afgelopen jaar.
  Terugblik vanuit de diverse commissies over het afgelopen jaar:
  Prijsuitreiking van de winnaars van het afgelopen seizoen.
  Financieel jaarverslag.
  Verkiezing van de voorzitter van het bestuur.
  Verkiezing andere bestuursleden.
  Vaststelling van de begroting.
  Benoeming kascommissie.
  Rondvraag.
  Sluiting.

Direct aansluitend aan de vergadering is er de algemene
ledenvergadering van de Toerligfietsvereniging.

Agenda:

Opening.
Vaststelling agenda.
Mededelingen.
Verslag 2006.
Jaarstukken 2007.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.
Sluiting.

Plus d'infos sur Bestuur NVHPV

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.S'inscrire

Inscription n'est actuellement pas possible

Rapports (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
Plus d'info
Devenir membre et de résilier