Nederlands English Français Deutsch
Outils 0Rapports

Algemene Leden Vergadering NVHPV

Créé le 22 juin 2016 09:18 par ligfries , mis à jour sur 22 juin 2016 22:24 par ligfries

Anders, Kantine, sportpark Sloten, Cycle Vision, samedi 02 juillet 2016.

Een korte extra algemene ledenvergadering van ligfietsvereniging NVHPV

Om 16:00 uur in de kantine vind een extra algemene ledenvergadering plaats.

Agenda

1. Opening
2. vaststellen agenda
3. Notulen ALV 12 maart 2016
kijk in deze] directory voor de concept notulen (inloggen verplicht)
4. financieel jaarverslag 2015 en verslag kascommissie
5. herziening begroting 2016
6. terugblik Cycle Vision Venray 2015
7. rondvraag en sluiting

De ALV is toegankelijk voor leden van de NVHPV.
Aanmelden wenselijk maar niet verplicht.
Voor inbrengen van extra agendaonderwerpen aub contact opnemen met voorzitter Kees van Malssen

Zie ook: www.ligfiets.net/nvhpv

Plus d'infos sur voorzitter Kees van Malssen

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.S'inscrire

Pour vous inscrire, vous devez se loguer

Rapports (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net