Nederlands English Français Deutsch
Outils 0Rapports

Algemene Ledenvergadering

Créé le 06 octobre 2021 22:44 par dijklig

Anders, Arnhem, Dalweg 80, samedi 06 novembre 2021.

De ALV wordt gehouden tijdens de Vrijwilligersdag om 16 uur. Als je wilt blijven eten, verzoeken we je dit op te geven bij de Vrijwilligersdag.

Algemene Ledenvergadering Ligfietsvereniging NVHPV 2021

6 november om 16 uur
Dalweg 80, Arnhem

AGENDA

1. Opening

1. Vaststellen agenda

2. Herdenking
a. E. Altena
b. Wijtze Klaas Sijtema
c. Bram Smit
d. Harry Haenen

3. Notulen vorige vergadering (zie ligfiets.net)

4. Mededelingen:
a. Samenwerking Fietsersbond
b. Vernieuwing website
c. Oliebollentocht 2021
d. KaToCo
e. WK/CycleVision/Race in the Park
f. Wedstrijden

8. Financieel jaaroverzicht 2020 (Zie ligfiets.net)

9. Verslag kascommissie (Jan Limburg, Sjoerd Peerlkamp)

10. Vaststellen contributie 2022

11. Wijzing Huishoudelijk Reglement

12. Rondvraag

13. Sluiting

Plus d'infos sur

Deelname aan alle activiteiten van de NVHPV geschiedt op eigen risico.S'inscrire

Pour vous inscrire, vous devez se loguer

Rapports (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net