Nederlands English Français Deutsch
Outils

NVHPV heeft nieuw bestuur

Publié le 12 mars 2006 00:00 (34 vues) 0Commentaires

Op de ledenvergadering van de NVHPV is een nieuw bestuur benoemd.

Toni Cornelissen (Ligfietsplaza) en Erik Wannee (secretaris) zijn gestopt met hun bestuurswerkzaamheden en gaan zich beiden toeleggen op andere activiteiten binnen de vereniging.
Jan Limburg (penningmeester), Rein Boersma (voorzitter) en Ymte Sijbrandij (wedstrijden) zijn herverkozen. De beide laatsten hebben aangekondigd dat zij zich volgend jaar niet opnieuw verkiesbaar zullen stellen.

Nieuwe bestuursleden zijn:

Kees van Malssen, die op voordracht van het bestuur de taak van de afstemming tussen bestuur, beheerder techniek van Ligfiets.net en de beheerder inhoud van Ligfiets.net op zich heeft genomen;
Willem Piccer, die op voordracht van het bestuur is benoemd tot de nieuwe secretaris;
Marcel van Eijk; die op voordracht van een groep leden en met instemming van de gehele ledenvergadering is benoemd tot algemeen bestuurslid. Over de nadere taakomschrijving van hem wordt nog nader overlegd.

mve

mve

wp

wp

Redactie

Commentaires (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net