Nederlands English Français Deutsch
Outils

Fietsen klimt op politieke agenda

Publié le 19 septembre 2001 00:00 (50 vues) 0Commentaires

Zowel nationaal als internationaal wordt steeds serieuzer omgesprongen met de fiets als mobiliteitsmiddel.

Nationale agenda: De staatssecretarissen Ybema van Economische Zaken en Faber van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij willen zo'n 2000 kilometer extra wandelpaden en 2000 kilometer extra fietspaden in 2010. Belangrijk speerpunt is de vergroting van de toegankelijkheid van het agrarisch cultuurlandschap om de grotere woongebieden. Daarnaast willen de staatssecretarissen 90% openstelling van de Nederlandse bos- en natuurgebieden (in 2010) en een omzetgroei van 57 naar 75 miljard NLG (in 2005). Dat schrijven Faber en Ybema in de beleidsbrief Toerisme en Recreatie, die ze vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De beleidsbrief is agenda bepalend voor het komende recreatie en toerisme beleid.

Recreatie en toerisme horen bij de basisbehoeften van de mens. Beweging, ontspanning en natuurbeleving dragen bij aan de gezondheid. Daarom moet de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in en om de stad beter en ook de recreatieve waarde van het landelijk gebied. Specifiek wordt rekening gehouden met de wensen van kinderen, ouderen en allochtonen. Belangrijk is dat recreatie en toerisme samen in een gebied worden aangepakt. Bovendien zijn en worden toeristische en recreatieve aspecten rijksbreed in het beleid geïntegreerd, zoals in het Grote steden beleid, Tweede Structuurschema Groene Ruimte en de Vijfde nota ruimtelijke ordening

Internationale agenda:
een internationale conferentie over fietsen: http://www.velo-city2001.org/
De franse site om de fiets als gebruiksmiddel te promoten: http://www.fubicy.org/

Bron franse vermelding/en gedeeltelijke engelse vertaling: www.velovision.co.uk onder Inspiration from France (10 september)
Zie ook:

Redactie

Commentaires (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net

NVHPV

E: nvhpv@ligfiets.net
T: +31 172 23 34 52
KvK: 40259675
Plus d'info
Devenir membre et de résilier