Nederlands English Français Deutsch
Outils

Interessant stuk over fietsen

Publié le 24 janvier 2011 08:35, mis à jour sur 24 janvier 2011 08:36 (531 vues) 0Commentaires

Het blad Agora wordt een tijdschrift getipt dat over de gedachten achter fietsbeleid.

In het weblog van Fietsersbond.nl wordt geschreven: "AGORA doet in deze editie een geslaagde poging te reflecteren op de rol van de tweewieler. Met Nederlandse, Vlaamse en internationale bijdragen poogt AGORA de fietsrevival te duiden. Er wordt ingegaan op de rol van ruimte en cultuur en er worden handvatten voor beleid aangereikt. De editie bestaat onder andere uit beschrijvingen van fietsonderzoek, opiniestukken die conventionele aannames over fietsen ter discussie stellen en een interview met Amsterdamse politici. De rode draad in de bijdragen is het verkennen van de verhouding tussen fietsgebruik, ruimtelijke omgeving, infrastructuur, attitude en leefstijlen. "

Redactie

Commentaires (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net