Nederlands English Français Deutsch
Outils

Oproep nieuwe bestuursleden

Publié le 12 février 2018 20:35, mis à jour sur 12 février 2018 20:59 (357 vues) 0Commentaires

Het bestuur van de NVHPV zoekt nieuwe bestuursleden

Het bestuur wil het contact met de ligfietsers verbeteren door meer gebruik te maken van sociale media. We zoeken versterking van het bestuur met ligfietsers die ervaring hebben met de nieuwe media en die het leuk vinden een verbinding te vormen tussen (jonge) ligfietsers en het bestuur. Het bestuur vergadert ongeveer tien keer per jaar in huiselijke kring. De vergaderingen duren maximaal twee uur en er is een gemoedelijke sfeer.

Wie komt ons bestuur versterken?

Informatie bij de bestuursleden, zie onze website. Of mail naar onze voorzitter.

Redactie

Commentaires (0)

Ligfiets.net 2.0

Contenu du site web

E: redactie@ligfiets.net

Technique du site web

E: webmaster@ligfiets.net